Events

Weg open voor een goedkoper EU octrooi? EPO lanceert nieuw voorstel jaartaksen

22.05.2015

Nu de juridische problemen met Spanje en Italië van de baan zijn, lijkt de weg naar een Eengemaakt Europees Octrooi volledig open. In eerste instantie zullen octrooihouders nog altijd de keuze hebben tussen het oude Europese octrooisysteem (waarbij een octrooi na verlening uiteen valt in een bundel van nationale rechten) en het nieuwe unitair octrooi. Voor velen zal het succes van het Eengemaakt Europees Octrooi in sterke mate afhangen van de kostprijs ervan, en dan vooral van de gevraagde jaartaksen.

 


In maart 2015 lanceerde het EPO twee voorstellen met betrekking tot de instandhoudingstaksen van het unitair octrooi. Dit voorstel werd op gemengde gevoelens onthaald en gevreesd werd dat het systeem nadelig zou werken voor KMO’s.Het EPO heeft hierop nu een nieuw voorstel gelanceerd, waarbij de jaartaksen, vooral in de eerste levensjaren van een aanvrage, aangescherpt zijn. Daar waar het vorige voorstel voor jaar 3 tot 5 nog de huidige interne jaartaksen van het EPO hanteerde, om daarna over te schakelen naar taksen gebaseerd op een equivalent van de TOP 4 of TOP 5 van de meest gevalideerde landen, houdt het nieuwe voorstel enkel rekening met wat ze de ‘echte TOP 4 of TOP 5’ taksen noemen.

 


Samengevat wordt er voorgesteld om, vanaf het tweede levensjaar van een octrooiaanvrage, een jaartaks te vragen die het equivalent is van de jaartaksen die theoretisch gezien zouden moeten betaald worden in de TOP 4 of TOP 5 van de meest gevalideerde landen. Daarnaast kan ook een reductie worden voorzien voor sommige klassen van aanvragers, zoals KMO’s en voor partijen die aangeven open te staan voor licenties.

 


Indien het nieuwe voorstel gevolgd wordt, dan zal de totale kostprijs voor de volle levensduur van 20 jaar van het unitair octrooi, althans wat jaartaksen betreft, tussen de €35 555 en € 41 955 liggen. Dat is een duidelijke reductie in vergelijking met het oude systeem.

 


Het volledige voorstel kan hier nagelezen worden.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com