Events

Wanneer is een embryo een embryo? Het Europees Hof van Justitie verscherpt de definitie

09.01.2015

In het arrest van 18 december 2014, verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie de definitie van een menselijk embryo. Het gebruik van menselijke embryo’s is niet octrooieerbaar volgens de EU Biotech Richtlijn 98/44. Het doel van deze richtlijn is tot een evenwicht te komen tussen biotechnologische uitvindingen en de ethische gevolgen van dergelijke uitvindingen. Afgezien van het gebruik van menselijke embryo's, ook klonen van menselijke wezens en wijzigen van de kiembaan van de mens zijn verboden te octrooieren volgens de richtlijn.

 

Menselijke embryonale stamcellen, afgeleid van embryo's, bieden een interessante bron voor de ontwikkeling van behandelingsmethoden voor verschillende ziekten, zoals degeneratieve ziekten. Tot op heden er is een hevig debat over hoe de term 'menselijke embryo's ' dient gedefinieerd te worden en wat dientengevolge in aanmerking kan komen om te octrooieren en wat dient uitgesloten te worden.

 

Wanneer kan een embryo worden beschouwd een embryo, en niet alleen een massa van celdelingen?

 

In zijn arrest van 2011, ook bekend als het Brüstle besluit, heeft het Hof de term embryo zeer breed gedefinieerd: zelfs een niet-bevrucht ei, in staat om te ontwikkelen tot een menselijk embryo (bijvoorbeeld door sommige eerste celdelingen) werd beschouwd als een embryo, hoewel de laatste nooit de fase van een volledig levend menselijk wezen kan bereiken.

 

Er werd gevreesd dat het besluit van 2011 een zeer negatieve invloed zou hebben op de Europese biotechnologische sector, aangezien de laatste niet in staat zou zijn om een aantal van hun uitvindingen in Europa te beschermen en een monopoly te behouden.

 

In zijn recente beslissing, heeft het Hof is zijn nadruk nu veranderd en verklaart dat een onbevrucht menselijke eicel waarvan divisie en de verdere ontwikkeling gestimuleerd is door parthenogenese (niet-bevruchting) de 'inherente capaciteit om te ontwikkelen tot een menselijk wezen' moet hebben, om te worden geclassificeerd als een 'menselijk embryo'. Het Hof onderstreept dus dat de nadruk ligt op of de eicel kan uitgroeien tot een menselijk wezen, in plaats van of het dit proces kan 'beginnen'.

 

Het besluit van het Europees Hof van Justitie moet worden toegejuicht omdat het de mogelijkheid van het octrooieren van het gebruik van menselijke stamcellen na het grotendeels bestreden 2011 besluit verruimt. Voorzichtigheid is echter nog steeds bij de hand, want het besluit geeft geen aanwijzingen over wanneer een embryo precies geacht wordt 'het inherente vermogen om te ontwikkelen tot een menselijk embryo' te hebben. Deze bepaling wordt overgelaten aan de nationale rechter om over te beslissen en kan nog steeds leiden tot verschillende interpretaties tussen de lidstaten, wat betreurenswaardig is.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com