Events

Versoepeling Innovatiebox in Nederland: fiscaal voordeel vanaf octrooiaanvraag

21.09.2016

Net als België biedt ook Nederland fiscale voordelen verbonden aan innovatie en octrooien. De Innovatiebox in Nederland is een systeem dat ervoor zorgt dat innovatieve bedrijven in Nederland fiscale aftrek kunnen genieten. Net als alle andere Europese lidstaten, werd ook Nederland verplicht om de bestaande Innovatiebox te herzien als gevolg van afspraken die binnen de OESO werden opgesteld. Voorheen circuleerden al enkele voorstellen en na een consultatieronde werd op Prinsjesdag een nieuw, verruimd wetsvoorstel op tafel gelegd.

 

In tegenstelling tot de vroege bepaling dat enkel een verleend octrooi in aanmerking kwam, zal vanaf nu reeds na indiening van een octrooiaanvraag belastingvoordeel kunnen worden bekomen. De voorwaarde hierbij is dat uiteindelijk wel een verlening van het octrooi volgt. Hiermee geeft Nederland gehoor aan kritiek die vanuit de belastingadvieswereld en belangenorganisaties was gekomen. De nieuwe wet zal op 1 januari 2017 in werking treden.

 

In België is het voorlopig nog wachten op de details van de gewijzigde octrooiaftrek die voortaan zal voortleven als innovatieaftrek. Uit wetsvoorstellen die circuleren, blijkt dat er ook in België geopteerd zal worden om de aftrek toe te laten vanaf de indiening van een octrooiaanvraag, en niet langer vanaf de verlening ervan.

 

Meer info hierover vindt u in ons eerder artikel


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com