Events

UPC: 15e ontwerp Rules of Proceeding

28.06.2013

In afwachting van de samenstelling van de Unified Patent Court (UPC), werd een redactiecomité samengesteld van deskundige rechters en advocaten om de Rules of Proceeding voor de UPC op te stellen. Een eerste ontwerp werd uitgegeven op 29 mei 2009, waarna dit reglement werd aangepast en bijgewerkt.

 

Op 25 juni 2013, publiceerde het comité reeds het 15e ontwerp van het Rules of Proceeding voor de UPC. Het volledige ontwerp kan worden geraadpleegd op www.unified-patent-court.org. Deze website heeft als doel een uitgebreide bron te bieden voor alles wat met de UPC te maken heeft. Met de uitgifte van het 15e ontwerp, is een publieke consultatieronde gestart die zal lopen tot 1 oktober 2013.

 

Het ontwerp omvat een aantal ingrijpende wijzigingen in vergelijking met de vorige versies, onder andere op het gebied van taalvereisten. Verder werd ook een ‘opt-out’ clausule voor ‘oude’ Europese octrooien toegevoegd.

 

Een uitstekend overzicht van deze wijzigingen vindt u hier terug.

 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com