Events

Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht in België

18.11.2013

De ministerraad keurde op 24 oktober 2013 op initiatief van de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken en Justitie een voorontwerp van wet goed voor de ratificatie van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht.

 

De overeenkomst richt een gerechtshof voor het eengemaakte octrooirecht op, het Unified Patent Court (UPC). Het zal bevoegd zal zijn voor geschillen op het vlak van de geldigheid, de inbreuk op klassieke Europese octrooien en Europese octrooien met unitair effect. Er wordt gehoopt dat een dergelijk eengemaakte gerechtshof  de procesvoering in Europa  efficiënter zal maken. Momenteel moeten octrooihouders of gebruikers nog procedures instellen voor nationale rechtbanken van verschillende lidstaten voor eenzelfde Europees octrooi, wat hogere proceskosten en een risico op tegenstrijdige uitspraken tot gevolg kan hebben.

 

De ministerraad geeft opdracht aan de minister van Buitenlandse Zaken om alle nodige formaliteiten te verrichten om de overeenkomst te ratificeren.

Bron: www.belgium.be


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com