Events

The winner takes it all: worden uw kosten bij winst van een procedure voortaan terugbetaald?

04.08.2016

Juridische procedures slepen vaak lang aan en daarbij horende gerechts- en advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Vooral is dit het geval in complexe zaken van intellectuele eigendom (IE).

Wie in België een rechtszaak wint, kan tot op heden slechts een beperkt deel van de advocatenkosten op de verliezende partij verhalen. Dit in tegenstelling tot andere jurisdicties zoals Nederland, waar de verliezende partij ook opdraait voor de procedurekosten van de winnende partij.

Op 28 juli 2016 sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over de overeenstemming van de Belgische rechtsplegingsvergoeding met de Europese wetgeving.

Uit dit arrest volgt dat de Belgische rechters in IE zaken de volledige terugbetaling van de advocatenkosten door de verliezende partij kunnen opleggen. Veelal zijn deze advocatenkosten hoger dan de schadevergoeding die eventueel wordt toegekend door de rechter.

Dit arrest wordt dan ook positief onthaald, zeker bij de eigenaars van merken en octrooien.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com