Events

Studie KULeuven: Vlaamse KMO’s octrooieren te weinig

16.08.2013

 

Een studie van KULeuven en Rijksuniversiteit Groningen heeft uitgewezen dat Vlaamse KMO’s veel meer dan aangenomen  baat hebben bij het octrooieren van hun innovaties. KMO’s in Vlaanderen maken, in tegenstelling tot grote bedrijven, veel minder gebruik van octrooibescherming. KMO’s zouden immers niet de nodige middelen hebben om een voldoende grote octrooiportefeuille uit te bouwen, noch om hun octrooien gerechtelijk te verdedigen tegen eventuele inbreuken. De baten van het octrooieren zouden dan ook niet opwegen tegen de kosten ervan.

 

Nieuw onderzoek aan het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) van de KULeuven en aan de Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in het internationale ‘Journal of Product Innovation Management’, weerlegt dit echter. Uit onderzoek bij 358 Vlaamse bedrijven concluderen Petra Andries (ECOOM KU Leuven) en professor Dries Faems (Rijskuniversiteit Groningen) dat het octrooieren van innovaties wel degelijk een positief effect heeft op de winstgevendheid van KMO’s. Net als bij grote bedrijven, laat octrooibescherming KMO’s toe meer omzet te genereren uit nieuwe producten of diensten, en daardoor aanzienlijk grotere winstmarges te realiseren.

 

Octrooieren stimuleert daarenboven de licentie-activiteiten van KMO’s, maar deze dragen, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet bij tot de winstgevendheid. Tenslotte blijken de kosten die gepaard gaan met het aanvragen en onderhouden van octrooibescherming niet op te wegen tegen de positieve effecten.

 

Waar ongeveer 43% van de bevraagde grote bedrijven octrooieert, is dit slechts het geval voor 17% van de Vlaamse KMO’s. De onderzoekers pleiten dat ook voor een grotere bewustwording van KMO’s inzake het nut van octrooieren.

 

Bron: KULeuven

 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com