Events

Record aantal octrooiaanvragen in Europa in 2014 als gevolg van indieningen uit de VS en China

16.01.2015

Het Europees Octrooibureaukondigde aan dat 201 4 een recordaantal octrooi-indieningen kende met een  stijging van 3% ten opzichte van 2013. De hoeveelheid aanvragen groeit gestaag, en dat al  voor het vijfde jaarop rij.
 


Volgens de voorzitter van het Europees Octrooibureau, Benoit Battistelli, bevestigt dit Europa’s aantrekkingskracht als hub voor innovatie.
 


De stijging van het aantal aanvragen kanvooralworden toegeschreven aan aanvragen uit het buitenland,met een stijging van bijna 7% voor indieningen uitde VSen een bijna 17% stijging van indieningen  uit China. Aanvragen afkomstig uit Europa zijn stabiel gebleven.
 


Hoewel het uiteraard positief is dat bedrijven buiten Europa potentieel zien in de Europese markt en hun innovaties willen beschermen, wijzen deze cijfers ook op de blijvende noodzaak om Europese bedrijven aan te moedigen eigen innovaties te beschermen indien zij concurrentieel willen blijven in hun eigen achtertuin.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com