Events

Octrooitrollen ook in Europa?

30.10.2011

Patent trolls of  octrooitrollen zijn een  gekend fenomeen in de Verenigde Staten. Octrooitrollen zijn bedrijven die octrooien bezitten maar deze gewoonlijk zelf niet exploiteren. Een octrooitrol gaat wel intensief op zoek naar vermeende inbreukmakers en dreigt met een rechtszaak. De vermeende inbreukmaker is meestal geneigd een onderlinge schikking te aanvaarden daar de kosten bij verlies van de rechtszaak wel eens tot een faillissement kan  leiden. Bovendien voelen de trollen zich gesteund door een recente uitspraak van het Amerikaans hooggerechtshof (i4i/Microsoft) waarbij de vereisten om een verleend octrooi te vernietigen moeten stoelen op "zeer overtuigend" bewijsmateriaal.

Tot daar het horror verhaal voor de innovatieve bedrijven. Zo werd de patenttrol Eon-Net onlangs voor 600.000$ beboet voor zijn misbruik van het octrooisysteem. Ook in de VS is de roep naar rechtvaardig octrooigebruik groot. Dit neemt niet weg dat octrooien in de concurrentiestrijd een belangrijke rol innemen en zullen blijven innemen.


In Europa verwachten we deze trollen niet onmiddellijk of althans niet met eenzelfde intensiteit als in de Verenigde Staten. Europese octrooien worden strenger onderzocht en zijn veelal duurder (en dus minder interessant voor de trollen). Bovendien is de schade toegekend door een Europese rechtbank in inbreukgeschillen is veelal klein. Rechtbanken in Europa aanzien een octrooi als een verbodsrecht, namelijk om de concurrent een verbod op te leggen, eerder dan er schade aan te "verdienen".


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com