Events

Octrooien, een veiligheidsrisico? USPTO houdt er geheim classificatiesysteem op na

28.01.2015

Recent uitgelekte informatie toont dat het Amerikaans octrooibureau USPTO, dat de taak heeft om octrooiaanvragen te evalueren en toe te kennen, sinds 2006 een geheim classificatiesysteem hanteert voor octrooiaanvragen die als controversieel of ‘ongelegen’ worden beschouwd. Octrooiaanvragen die onder SAWS (Sensitive Application Warning System) worden geklasseerd, worden scrutineus onderzocht en de verlening ervan wordt vaak moedwillig uitgesteld. Daar waar de gemiddelde tijd tussen indiening en verlening van een gewoon Amerikaans octrooi ongeveer 2,5 tot 3 jaar in beslag neemt, zal een bedrijf wiens aanvraag onder het SAWS programma werd geplaatst, vaak dubbel zo lang moeten wachten op een verlening (als het octrooi überhaupt al verleend wordt). De houder van een aanvraag die de SAWS stempel heeft gekregen, zal hiervan bovendien niet op de hoogte worden gebracht en bevindt zich in een IP vacuüm zonder het zelf te beseffen.

 

De redenen om een octrooiaanvraag onder SAWS te plaatsen zijn divers, en de exacte criteria zijn onduidelijk. Een vijftig pagina tellend document dat vrijgegeven werd door IP kantoor Kilpatrick Townsend & Stockton houdt het op enkele vage omschrijvingen als ‘gevaarlijk’, ‘te frivool’,  ‘te vooruitstrevend’ (!) en  ‘mogelijkheid tot te veel mediabelangstelling indien verleend’. Daarnaast blijken aanvragen die zich situeren in de sectoren van telefonie (smartphones), internet toepassingen en onderwijs vatbaarder te zijn voor een classificatie onder SAWS. Echte eenduidige richtlijnen ontbreken echter.

 

Hoewel het SAWS programma hoogstwaarschijnlijk eerder uitzondering dan regel is, doet het op zijn minst wenkbrauwen fronsen. Het moedwillig tegenhouden van octrooiaanvragen kan een nefaste impact hebben op bedrijven, die hiermee vaak ook investeringen aan hun neus zien voorbij gaan of zich genoodzaakt zien om hun bedrijfsstrategie aan te passen. De luttele informatie die bekend is over het systeem lijkt bovendien aan te geven dat vooral start-ups met veelbelovende technologieën het slachtoffer kunnen worden van SAWS. Het blijft gissen naar de echte motieven achter SAWS. Het USPTO weigert tot nu toe enig commentaar.

 

Bron: Yahoo Tech

 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com