Events

Octrooiaftrek als een alternatief voor de “excess profit rulings”?

27.01.2016

Op 11 januari 2016 besliste de Europese Commissie dat de Belgische excess profit rulings, een afspraak met de fiscus waarbij een deel van de winst onbelast blijft- beschouwd kan worden als illegale staatssteun. Als gevolg hiervan dient de Belgische staat de naar schatting 700 miljoen euro terug te vorderen van de 36 bedrijven die gebruik maakten van deze fiscale ruling. De Belgische staat heeft nog niet beslist of ze de beslissing van de Europese Commissie zal aanvechten.

 

Indien de beslissing van de Europese Commissie gehandhaafd wordt, dan verliest België een belangrijke aantrekkingspool voor nieuwe investeringen en multinationals. Atlas Copco, één van de betrokken partijen, liet via monde van topman Ronnie Leten al weten dat zonder deze maatregel de multinational niet naar België was gekomen en dat een vertrek uit België op termijn tot de mogelijkheden behoort.

 

Echter, zover hoeft het niet te komen. België heeft immers nog belangrijke fiscale troeven in handen om innovatieve bedrijven tegemoet te komen. Uit gepubliceerde cijfers blijkt dat de octrooiaftrek, een fiscale gunstmaatregel die in het leven werd geroepen om innovatieve bedrijven in het bezit van octrooien te belonen, ieder jaar opnieuw aan belang wint.

 

Deze maatregel, in het leven geroepen in 2007 en toegepast sinds aanslagjaar 2008 zorgde in 2013 voor een belastingvrijstelling van 1,148 miljard euro. Dat overtreft de 700 miljoen euro uit de excess profit rulings, en het bedrag groeit nog elk jaar aan. Bovendien is deze niet alleen toegankelijk voor multinationals, maar kunnen ook KMO’s genieten van de gunstmaatregel (én aan vereenvoudigde regels in vergelijking met grote ondernemingen).

 

Concreet houdt de octrooiaftrek in dat sinds aanslagjaar 2008, 80% van de inkomsten uit octrooien vrijgesteld wordt van vennootschapsbelasting. Twee categorieën van inkomsten uit octrooien komen in aanmerking voor de octrooiaftrek:

•Vergoedingen voor licenties op octrooien; en

•Vergoedingen begrepen in de verkoopprijs van goederen of diensten uit octrooien van de vennootschap.

 

De vennootschap kan de octrooiaftrek (80% van de octrooi-inkomsten) aftrekken van de belastbare basis. Deze octrooiaftrek vindt plaats na de DBI-aftrek en voor de notionele interestaftrek, de aftrek van vorige verliezen en de investeringsaftrek.

 

De octrooiaftrek kan dus gezien worden als een valabel alternatief voor de excess porfit rulings.

 

Momenteel wordt de regelgeving herzien om deze te harmoniseren met de richtlijnen van de OESO. Verwacht wordt dat de hervormingen in juni 2016 zullen geïmplementeerd worden en vooralsnog worden er voor België geen grote veranderingen verwacht. Het spreekt voor zich dat Brantsandpatents dit verder opvolgt.

 

Voor meer informatie omtrent octrooiaftrek, klik hier.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com