Events

Nieuwe octrooiaftrek geeft meer zuurstof aan uw bedrijf

05.07.2016

Innovatieve bedrijven zijn aanzienlijke werkgevers met een gezonde verloning naar hun werknemers. Deze innovatieve bedrijven zijn een fundament van onze economische welvaart.

 

Ook de regering heeft dit begrepen en zal de octrooiaftrek verder uitbreiden. Naast een verhoogde aftrek tot 90% kent het huidige voorstel ook een uitbreiding naar de toepassing. Zo zal het kwekersrecht en auteursrechtelijke software zorgen voor een uitbreiding van de rechten waarop de aftrek kan worden toegepast. De nieuwe octrooiaftrek zal een bredere innovatieaftrek toelaten waar naast octrooien ook andere innovaties fiscaal voordelig zijn.

 

Veel bedrijven die de octrooiaftrek willen toepassen, denken onterecht dat ze onvoldoende aan “R&D” doen. De toepassing van de octrooiaftrek toont echter aan dat de octrooiaftrek voor vele, zo niet alle, producerende bedrijven van toepassing is. Op de steeds optimale “productie” werkwijze zal zeker een octrooi verleend kunnen worden. Zo ook voor productoptimalisatie, het verbeterde product zal hier de basis vormen van het octrooi. Ook wanneer dit product een verbeterde software tot gevolg heeft, ook deze software zal voor octrooiverlening in aanmerking komen. Ten slotte kan ook de dienstensector zijn verbeterde diensten octrooieren. Deze diensten zijn dan zogenaamde “diensten” werkwijze octrooien.

 

De aanpassing van de octrooiaftrek (octrooibox) komt er onder druk van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Vijftien andere landen met fiscale gunstregimes moeten eveneens hun regimes aanpassen. De maatregelen zijn een actie tegen belastingontduiking door onder meer multinationals die hun octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten verplaatsen uit het land van creatie naar het land waar het fiscaal het gunstigst is. Daarom zal er bepaald worden dat het intellectueel eigendomsrecht 100% lokaal moet ontwikkeld zijn opdat alle inkomsten in aanmerking zouden komen voor dat fiscaal gunstregime. Als er een deel uit besteed wordt, komt er een deel van de inkomsten niet in aanmerking.

 

Met de nieuwe innovatieaftrek (innovatiebox) zet België een grote stap vooruit om onderzoek en ontwikkeling via fiscale weg aan te moedigen. Door het optrekken van het percentage van de nieuwe innovatieaftrek zal de effectieve belastingdruk verder dalen. Dit zal de bedrijven extra zuurstof geven om investeringen in innovatie op te drijven. Met de verruiming van het toepassingsgebied van de octrooiaftrek en een lagere belastingsdruk kan België een uitstekend klimaat creëren voor investeringen in innovatie.     

 

Meer tekst en uitleg over de nieuwe innovatiewet verneemt u op de BreakFASTtalks die Brantsandpatents dit najaar zullen organiseren.


 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com