Events

Nederlandse rechtbank is strenger dan het Nederlandse Octrooicentrum inzake uitbreiding van materie.

07.05.2014
 

De rechtbank in Den Haag heeft in een vonnis van begin april 2014 het Nederlands Octrooi NL 1020096 nietig verklaard wegens ongeoorloofde uitbreiding van materie. De Haagse rechtbank hanteert hiermee een striktere interpretatie van het concept dan wat NL Octrooicentrum eerder stelde in haar nietigheidsadvies volgens Art. 84 ROW 1995. De interpretatie van de rechtbank leunt hierdoor sterk aan bij de huidige gangbare interpretatie van het Europees Octrooiverdrag.

 

Octrooi NL ‘096 in naam van Schouten beschrijft een zogenaamde sleepslangbemester voor het bemesten van akkers. Schouten meende dat concurrent Roelama met het verhandelen van haar Sleepflex sleepslangbemester inbreuk maakte op de rechten van NL ‘096. Naar aanleiding van deze beschuldiging vroeg Roelama vervolgens advies aan het NL Octrooicentrum over de geldigheid van het octrooi. Roelama was onder meer van mening dat het octrooi nietig was, daar het niet nieuw noch inventief was, en daar er aan het uiteindelijke verleende octrooi passages werden toegevoegd die niet in de origineel ingediende tekst voorkwamen. Zo beschreef de verleende eerste conclusie dat de armen van de bemester ‘in- en uitklapbaar zijn’, een kenmerk dat niet in de origineel ingediende aanvrage stond. De Octrooiwet laat in principe niet toe dat er extra kenmerken aan een uitvinding worden toegevoegd na de indieningsdatum. Indien dit wel gebeurt, dan kan dit een reden zijn om het octrooi ongeldig te verklaren.

 

Het NL Octrooicentrum gaf Roelama deels gelijk, maar oordeelde dat bepaalde toevoegingen aan de uiteindelijk verleende tekst toegestaan zijn, indien een vakman deze impliciet meeleest in de origineel ingediende aanvrage. Zo was NL Octrooicentrum de mening toegedaan dat de toevoeging van de inklapbare armen op datum van de indiening van NL ‘096 gekend was door de vakman en tevens af te leiden was uit de tekeningen.

 

De Haagse Rechtbank heeft nu in een vonnis anders geoordeeld en het volledige octrooi van Schouten nietig verklaard op grond van ongeoorloofde toevoeging aan de origineel ingediende tekst. Volgens de rechters is de toevoeging van het kenmerk ‘in-en uitklapbare armen’ niet wettelijk en is het volledige octrooi daardoor nietig. Hiermee gaat de Haagse Rechtbank voorbij aan het eerdere oordeel van het NL Octrooicentrum. Deze uitspraak ligt bovendien meer in lijn van het Europese Octrooiverdrag en de gangbare jurisprudentie, die stellen dat elke toevoeging van kenmerken aan een uitvinding, op een tijdstip later dan de indiening van de aanvrage, niet toegelaten is.

 

Schouten werd veroordeeld tot het betalen van alle proceskosten. Het volledige vonnis vindt u hier.

 

 

 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com