Events

Het Europees merk: een succesverhaal

15.03.2011

In een recent rapport van 9 maart 2011 heeft het Bureau voor de Harmonisatie van de interne markt, het Gemeenschapsmerkenbureau, statistieken vrijgegeven met betrekking tot het gemeenschapsmerk tot februari 2011.


Uit de statistieken blijkt het groeiende succes van het Europees merk: in 2010 werden meer dan 98.000 aanvragen ingediend. Ter vergelijking: in 1996 - het allereerste jaar- waren er meer dan 43.000 aanvragen, in het topjaar 2000 waren er 57.000. Na een recessie steeg het cijfer tot 78.000 in 2006 en dus tot meer dan 98.000 in 2010.


Uit in totaal 940.000 aanvragen zijn tot februari 2011 meer dan 713.000 registraties voortgevloeid. Rekening houdend met het feit dat vele registratieprocedures nog lopende zijn, kan men ervan uitgaan dat meer dan 80% van de ingediende merken wordt ingeschreven.


Interessant is de evolutie van het aantal ingediende opposities. Sinds het prille begin in 1996 zijn er zowat 178.000 opposities ingediend, waarvan 2/3 minnelijk geregeld worden. Aangezien meerdere opposities kunnen ingediend worden tegen hetzelfde merk, betekent dit dat de verhouding tussen de ingediende opposities en ingediende depots 19% bedraagt. Enige relativering is nodig aangezien dreigende opposities na onderhandelingen soms worden afgewend alvorens een procedure wordt ingeleid.


Ook na registratie kan een gemeenschapsmerk nog worden aangevochten. Tot 2009 waren echter nog maar zowat 1600 gemeenschapsmerken geschrapt. Hieruit blijkt dat eenmaal de registratie verkregen is, de kans statistisch gezien relatief gering is dat het gemeenschapsmerk na registratie nog succesvol wordt aangevochten.


Het Europees merk kan dus in grote lijnen als een succesverhaal omschreven worden en, in tegenstelling tot wat zwartkijkers in het begin voorspelden, geraakt meer dan 80% van de ingediende merken effectief ingeschreven, en dit ondanks de belangrijke territoriale uitbreiding die de EU ondertussen gekend heeft.


Gezien de relatief lage investering die een gemeenschapsmerk vergt, kan dat succes alleen nog maar toenemen...

 

Voor meer info in verband met het rapport, klik hier.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com