Events

Gemeenschapsoctrooi? Yes, we can?

09.01.2011

Een gemeenschapsoctrooi is een octrooi met geldigheid binnen de 27 lidstaten van de gehele Europese Unie. De verwachte voordelen zijn lagere kosten, een eenvoudige procedure en slechts één systeem voor de regeling van geschillen zoals inbreukprocedures.

Zovele voordelen en toch zijn de lidstaten er nog lang niet uit.

Ik herinner me mijn eerste mentor nog. Hij wees me op de 'vergevorderde gesprekken' en de 'nakende ondertekening van het gemeenschapsoctrooiverdrag'. Dit was ongeveer 20 jaar geleden...

Het Belgisch voorzitterschap van de raad van de Europese Unie heeft ons weliswaar een stapje dichterbij gebracht. Maar er is nog een hele weg af te leggen. Als de lidstaten daarenboven ook nog eens de instandhoudingstaksen willen verlagen, zijn we pas echt goed op weg om onze concurrentiepositie te verstevigen. Het spreekt voor zich dat Brantsandpatents een groot voorstander is van dit gemeenschapsoctrooi. Voor een stand van zaken stand gemeenschapsoctrooi .pdf.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com