Events

Europees Patent zonder Gemeenschapsrechtbank

10.03.2011

Eén Europees octrooi voor de hele Europese Gemeenschap: voorlopig echter zonder een Gemeenschapsrechtbank

 

Vandaag op 10 maart 2011 geven 25 van de 27 lidstaten van de Europese Unie wellicht groen licht voor het zogenaamde Community Patent, ofwel het Europese Gemeenschapsoctrooi. De twee lidstaten die zich voorlopig niet achter deze beslissing kunnen scharen, zijn Spanje en Italië wegens onenigheid voor het aangewende taalregime. Een Gemeenschapsoctrooi zou slechts drie talen aanwenden, nl. het Engels, het Frans en het Duits. Spanje en Italië voelen zich in hun tegenkanting temeer gesterkt omdat bij het Europese Gemeenschapsmerk en het Europese Gemeenschapsmodel wel het Spaans en het Italiaans als officiële werktalen opgenomen zijn.

 

Brantsandpatents is een vurige voorstander van het Europese Gemeenschapsoctrooi. Een Gemeenschapsoctrooi is namelijk voordelig voor innovatieve bedrijven en zal ongetwijfeld de positie van Europese bedrijven versterken.

 

Vandaag moet een goedgekeurd Europees octrooi nog steeds opgesplitst worden naar de lidstaten waarbinnen bescherming gevraagd wordt. Landen die het London Protocol niet ondertekend hebben, waaronder België, vereisen een vertaling van het verleende octrooi. Zogenaamd zou dit nodig zijn om de leesbaarheid en de juridische zekerheid te verhogen. De kosten voor de octrooihouder rijzen echter daardoor wel de pan uit.

 

Alhoewel er grote vorderingen gemaakt zijn in de totstandkoming van het Gemeenschapsoctrooi, zal dit nog een tijdje aanslepen. Een Gemeenschapsoctrooi heeft nood aan één Gemeenschapsrechtbank voor een eenduidige rechtspraak in de hele Europese Unie. Momenteel moet een octrooigeschil (inbreuk, nietigheid) in elke lidstaat apart worden beslecht. Daarom was er een voorstel voor de invoering van één Europese Octrooirechtbank voor de volledige Unie. Het Europees Hof van Justitie heeft echter een negatief oordeel geveld voor dit voorstel. Volgens het Hof is dergelijke rechtbank niet compatibel met het Hof en de Europese verdragen en neemt het belangrijke bevoegdheden weg van de nationale rechtbanken...

 

Wordt hopelijk (positief) vervolgd.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com