Events

EOB dient voorstel in i.v.m. de instandhoudingstaksen van het Europees Eenheidsoctrooi

11.03.2015

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft een document ingediend met een voorstel voor de instandhoudingstaksen bij het aankomende Eenheidsoctrooi. Het Eenheidsoctrooi zal, wanneer het in werking treedt, afdwingbaar en herroepbaar zijn in alle deelnemende lidstaten van de EU. Dit wijkt af van het huidige systeem, waarbij een verleend Europees octrooi nog steeds opgesplitst wordt in een bundel van nationale rechten na verlening.

 

Tot nu toe waren de kosten van het Eenheidsoctrooi een goed bewaard geheim. De optimisten geloofden dat het goedkoper zou zijn dan het huidige systeem, de realisten dachten aan een gelijkaardige prijs, terwijl de pessimisten voor een sterke stijging vreesden.

 

Eén van de doorslaggevende factoren voor de prijs van het Eenheidsoctrooi zijn de instandhoudingstaksen die jaarlijks dienen betaald te worden om het octrooi of de octrooiaanvrage in stand te houden. In het oude systeem dienen deze instandhoudingstaksen betaald te worden aan de nationale landen eens het octrooi verleend is, terwijl dat bij het Eenheidsoctrooi slechts één jaarlijkse instandhoudingstaks zal zijn voor alle deelnemende landen. Tot op heden was er nog geen consensus over het bedrag van deze instandhoudingstaksen.

 

Het EOB heeft nu een voorstel ingediend met betrekking tot de instandhoudingstaksen. Het voorstel heeft tot doel om tot een niveau van vergoedingen te komen die laag genoeg zijn om aantrekkelijk te zijn voor de gebruikers, en hoog genoeg om het budget van het EOB te waarborgen. De volgende structuur wordt voorgesteld door het EOB:

             - Jaren 3-5 vanaf de indieningsdatum: het huidig niveau van de interne taksen van 
                het EOB (Internal renewal fees = IRF), te betalen bij lopende aanvragen

             -Jaren 6-9: een translationeel niveau tussen het IRF-niveau en het 10e jaar niveau

             - Vanaf jaar 10: een niveau dat overeenstemt met de totale som van de nationale 
               instandhoudingstaksen die te betalen zijn in de staten waar Europese octrooien het
               vaakst worden gevalideerd (TOP niveau).

 

Voor de berekening van het TOP niveau zijn er 2 voorstellen ingediend: het TOP 4 niveau, zijnde de som van de instandhoudingstaksen voor de 4 meest gevalideerde landen, en de TOP 5, de som van de vijf meest gevalideerde landen. Er wordt een korting voorzien voor KMO’s, universiteiten en non-profit organisaties wanneer de TOP 5 wordt gekozen.

 

Indien men rekening houdt met zowel het TOP 4 als TOP 5 voorstel, dan zouden de instandhoudingstaksen als volgt zijn (niet rekening houdend met eventuele kortingen).

 

Terwijl het voorstel een aantrekkelijk alternatief lijkt voor octrooihouders die hun octrooien in verschillende Europese landen valideren, lijkt het voorstel minder aantrekkelijk voor degenen die hun octrooi slechts in een paar landen valideren. Ook voor diegene die hopen op instandhoudingstaksen die vergelijkbaar zijn met de TOP 3 van de meest gevalideerde landen, zal het voorstel een teleurstelling zijn.

 

Voor velen zal het klassieke EP-systeem dus nog steeds de meest aantrekkelijke oplossing lijken.

 

Het voorstel houdt echter geen rekening met bijkomende kosten die in het oude system gemaakt worden, zoals vertalingen en kosten van de lokale agent. Indien deze in aanmerking worden genomen, kan men eindigen met een minder opvallend prijsverschil en dus een interessantere optie.

 

 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com