Events

De patente speculoospasta

26.01.2011

Het ene Belgische octrooi is het andere Belgische octrooi niet. Een kleine toelichting omtrent "geoctrooieerde speculoospasta" en "geoctrooieerde speculoospasta".

 In België zijn er twee verschillende Belgische octrooien geldig. 

Nationaal Belgisch octrooi

Het eerste is het nationale Belgische octrooi. Dit zijn de zogenaamde "stempeloctrooien" waar geen onderzoek wordt verricht naar de octrooieerbaarheidsvereisten. Dergelijke octrooiaanvragen worden in België, bij het Ministerie van Economische Zaken, ingeleid en wanneer de administratieve vereisten zijn voldaan, verkrijgt men automatisch een Belgisch octrooi. Iedereen kan een octrooiaanvraag indienen voor het wiel, voor het warm water, en zelfs voor het koud water en er zal hierop een octrooi worden verleend. De Belgische octrooiadministratie is niet uitgerust om een grondig onderzoek uit te voeren. Er wordt wel een zogenaamd nieuwheidsonderzoek verricht. In dit onderzoek wordt door een onderzoeker, zonder verdere analyse, alle oudere documentatie onderzocht die inhoudelijk het dichtst aanleunen bij het aangevraagde octrooi. Zelfs wanneer dit nieuwheidsrapport documenten bevat die de aangevraagde uitvinding benaderen of zelfs volledig beschrijven, wordt er in België toch een octrooi toegekend.. Belgische octrooien worden dan ook automatisch verleend in een proces-verbaal dat zegt "het octrooi is toegekend zonder voorafgaand onderzoek van zijn octrooieerbaarheid, zonder waarborg voor zijn waarde of van de juistheid van de beschrijving der uitvinding en op eigen risico van de aanvrager(s)". 

Europees-Belgisch octrooi

 Het tweede octrooi is het Europees-Belgische octrooi, en dit octrooi wordt pas verkregen na een grondige examinering bij het Europees octrooibureau. Dit Europees octrooibureau, dat niet te verwarren is met een instelling van de Europese Unie, is uitgerust met enkele duizenden examinatoren, die elk specialist zijn in hun technisch domein. Deze examinatoren onderzoeken of de inhoud van een octrooiaanvrage wel degelijk een uitvinding is, of ze wel nieuw en inventief is. Wanneer dat niet zo is, zal de aanvrager zijn octrooiaanvrage moeten aanpassen en beperken. Doet de aanvrager dit niet, dan krijgt hij geen octrooi. Europese octrooien worden aangevraagd voor een veelheid van Europese landen. Na de verlening valt het Europees octrooi uiteen in nationale octrooien, die naar keuze van de aanvrager per land moeten gevalideerd worden. Wanneer het octrooi op die manier in België gevalideerd wordt, spreekt men van een Europees-Belgisch octrooi. Het spreekt voor zich dat deze grondig inhoudelijk getoetste Europees-Belgische octrooien veel sterker staan dan de eerstgenoemde Belgische octrooien. Er werd voor de speculoospasta ook een Europees octrooi aangevraagd (EP 1806055) maar hiervoor werd geen octrooi verleend...

De nationale rechter heeft voor beide octrooien het laatste woord. Een vermeende inbreukmaker zal dan ook bijna altijd de geldigheid van het octrooi betwisten. Bij Europees-Belgische octrooien heeft de rechter alvast een betere houvast, namelijk het onderzoeksrapport van de Europese examinator, om de geldigheid te beoordelen. 

Octrooi op de speculoospasta

In het Belgische octrooiregister zien we dat Lotus Bakeries houder is of was van vier Belgische octrooiaanvragen, waarvan er één is verleend. Het betreft het rechtstreekse Belgische octrooi met als nummer 1016009. Dit octrooi werd eerst ingediend door Daniël De Mayer en Dirk De Smet op 10 mei 2004 en automatisch verleend op 10 januari 2006. De beoogde uitvinding was een speculaaspasta uit gemalen speculaas en een vetstof.

Ik herinner me uit mijn internaatperiode dat we soms speculaaspasta verkregen : velen onder ons smeerden eerst boter (vetstof) op de boterham om daarna de speculaas te laten weken in onze warme chocolademelk; nadien smeerden we deze half-gesmolten speculaas uit op onze boterham; de brokjes speculaas nestelden zich in de boter en alles werd smakelijk opgegeten. Heerlijk!!!  Het idee van een pasta gemaakt uit gemalen speculaas en vetstof, kon dus op zich niet nieuw zijn.

Voor deze aanvraag ten name van De Mayer en De Smet werd dit inderdaad bevestigd in het nieuwheidsonderzoek dat werd verricht op 30 januari 2005. Hierin werd een speculaastaartrecept van Oma Waspie vermeld dat het nieuwe en inventieve karakter van de speculaaspasta onderuit haalde... De Belgische rechter (in eerste aanleg) komt bijna exact 6 jaar later tot dezelfde conclusie.

De speculoospasta is voor Lotus Bakeries een ongezien succes. Lotus Bakeries leerde haar volk de speculoospasta eten. Ongetwijfeld heeft zij een zeer goed kwalitatief product, met een geschikt marketingplan, op de markt gezet. Het octrooi heeft hieraan zeker meegeholpen, zelfs al blijkt het nu in eerste aanleg nietig te zijn. Waarschijnlijk waren er wel een aantal technische aspecten van de pasta ook wel echt octrooieerbaar maar dan wel in een vernauwde samenstelling: bv. welke vetstof, hoeveel vetstof, de gemiddelde grootte van de vermalen deeltjes, de werkwijze van de vervaardiging, etc. Spijtig dat het Europees octrooibureau de ware speculoospasta niet diepgaander heeft mogen onderzoeken.

Smakelijk.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com