Events

Belgische wet schendt eigendomsrecht van Europees octrooihouder

24.01.2014

Om een verleend Europees Octrooi rechtsgeldig te maken in België vereist de Belgische Octrooiwet dat de octrooihouder binnen een termijn van drie maand na de publicatie van de verlening een vertaling van het octrooischrift in één van de drie officiële landstalen neerlegt bij de Belgische Dienst Industriële Eigendom. In tegenstelling tot enkele andere Europese landen zoals Nederland, heeft België het Londen Verdrag inzake de vereenvoudiging van de vertalingsvereisten niet ondertekend. 

 

Indien de vereiste vertaling niet binnen de vooropgestelde termijn van drie maand wordt aangeleverd, zal het Europees octrooi geen rechtsgevolg hebben in België. De Belgische wet voorziet geen herstelmogelijkheid voor het missen van deze deadline. Het Grondwettelijk Hof van België heeft op 16 januari 2014 beslist dat deze maatregel in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De sanctie (verlies van octrooi) is niet evenredig aan het nagestreefde doel en houdt een niet-verantwoorde aantasting in van het eigendomsrecht van de houder van het Europees octrooi.

  

Vermoedelijk zal de Belgische staat op basis van dit arrest herstelmaatregelen in de wet dienen te voorzien.

  

Bron: IE-Forum.be

 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com