Events

België vierde land om UPC te ratificeren

16.06.2014

België is het vierde land dat het “Unified Patent Court”-akkoord heeft geratificeerd.

 

Reeds vóór de nationale verkiezingen van 24 mei, had het Belgische parlement de wet al aangenomen die de ratificatie van het UPC-akkoord goedkeurde. Door het neerleggen van de akte van ratificatie bij het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie op 6 juni, vond de laatste stap plaats die vereist is voor de ratificatie volgens artikel 89(1) van het UPC-akkoord.

 

België is van plan om een lokale afdeling van de UPC in Brussel op te richten die in vier talen zal werken: Frans, Nederlands, Duits en Engels.

 

Ten minste 13 van de deelnemende landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, moeten het akkoord ratificeren voordat het van kracht kan worden. Andere landen die het akkoord hebben geratificeerd, zijn Frankrijk, Zweden en Oostenrijk. De huidige stand van de voortgang van ratificatie is hier te vinden.

 

 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com