Events

België bij de sterke Europese innovators maar vergeet vaak innovaties te beschermen

09.08.2016

De Europese Commissie heeft recent een vergelijkende analyse gepubliceerd van de prestaties van de EU-lidstaten op het vlak van onderzoek en innovatie voor 2016. Hieruit blijkt dat Europa algemeen achteruit gaat op het vlak van innovatie, een daling die sinds de wereldwijde financiële crisis in 2008 werd ingezet, en nu onmiskenbaar is. Het rapport toont ook aan dat Europa grote regionale verschillen kent op vlak van innovatief potentieel. Een voorbeeld hiervan is de regio Eindhoven in Nederland, ook wel eens de Silicon Valley van Europa genoemd.  

België behaalt de 7de plaats in de eindrangschikking en wordt daarmee tot de groep van sterke innovators gerekend. Met een algehele innovatiescore van 0.6 moet België enkel Nederland, Duistland, Finland, Denemarken, Zweden en koploper Zwitserland laten voorgaan.

Alhoewel de Belgische innovatieprestaties de laatste jaren gradueel gestegen zijn, viel er vorige jaar toch een lichte terugval te noteren. Op regionaal vlak gaat Wallonië licht achteruit. Vlaanderen noteert een status quo.

België scoort zeer goed op vlak van samenwerking tussen KMOs en andere bedrijven en kenniscentra. Ook wat betreft het aantal internationale wetenschappelijke publicaties, entrepreneurship en O&O-uitgaven horen we tot de koplopers. Wat de bescherming van onze innovaties betreft, hinkt België helaas achterop ten opzichte van de ons omringende landen en scoren we onder het Europees gemiddelde. Een goede voorlichting omtrent intellectuele eigendom en aantrekkelijke incentives om innovaties te gaan vastleggen (denk maar aan de herwerkte octrooiaftrek) blijven dus duidelijk cruciaal, ook naar de toekomst toe.

Het volledig rapport vindt u hier:
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/newsroom/news/2016/07/14-07-2016-innovation-performance-compared-how-innovative-is-your-country


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com