Events

België aanvaardt eindelijk Engels voor Europese octrooien!

31.05.2016

In een vorig bericht werd de toekomstige goedkeuring van het London protocol reeds besproken. Het wetsvoorstel hierover dateert van 27 mei 2016. 

Hierin leest u vanaf pagina 11 - onder Afdeling 7 – de voorgestelde wijzigingen aan Boek XI van het Wetboek van economisch recht.

Bij het in werking treden van deze wet zullen Europese octrooien in het Engels dus niet meer vertaald worden.

We houden u alvast op de hoogte wanneer deze wet in werking treedt.


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com