Events

Aanduiden van octrooibescherming op producten beperkt tot eigen octrooien in land van verhandeling

16.01.2015

 Kan u op uw producten vrijblijvend ‘patented’ of ‘geoctrooieerd’ aanbrengen om aan te duiden dat u een octrooi op het product bezit? Volgens een recent vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen is dit slechts mogelijk indien men daadwerkelijk een gerelateerd octrooi bezit in het land waarin het product verhandeld wordt. Hieraan niet voldoen kan in sommige gevallen zelfs als oneerlijke handelspraktijk beschouwd worden.


De concrete zaak in kwestie situeert zich in de sector van de ruitersport en betreft de mogelijke inbreuk van een Belgische producent op beschermde Europese modellen van beenbeschermers voor paarden van een Italiaanse producent. Deze laatste is immers ook actief op de Belgische markt.

 

Bovenop de reeds bestaande modelbescherming vermeldde de Italiaanse producent ook ‘patented’ op alle beenbeschermers, hoewel deze in werkelijkheid slechts over één Italiaans octrooi met betrekking tot dit product beschikt.

 

De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen herhaalt hierop dat de bescherming van een octrooi beperkt is tot het land waarin het is ingediend (nl. Italië) en men hieruit geen bescherming kan opeisen voor andere landen (bv. België). Een dergelijke vermelding van ‘patented’ in landen waarin men geen overeenkomstig octrooi bezit kan bovendien als een oneerlijke misleidende handelspraktijk beschouwd worden volgens art. VI.97, 6de lid van het Wetboek Economisch Recht. Deze vermelding zou namelijk het aankoopgedrag van consumenten ongeoorloofd kunnen beïnvloeden.

 

De vermelding ‘patented in Italy’ was in dit geval correcter geweest volgens de rechtbank en volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat de vermelding van ‘patented’ enkel betrekking kan hebben op octrooibescherming en niet op eventuele nationale of Europese modelbescherming.

 

Conclusie: het is aanbevolen om enkel ‘patented’ of ‘geoctrooieerd’ aan te brengen op producten als men werkelijk een octrooi bezit in het land waar men het product wenst te verhandelen en om hierbij uitdrukkelijk dit land te vermelden om enige misleiding en onrechtmatige handelspraktijk te vermijden.

 


2016

2015

2014

Kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24 
B-9051 Sint-Denijs-Westrem | België

Kantoor Brussel 
Researchdreef 12 
B-1070 Brussel | België

 

T: + 32 9 230 83 38 
F: + 32 9 230 12 82
info@brantsandpatents.com