Johan Brants

Johan Brants
Belgisch, Nederlands en Europees Octrooigemachtigde
Meer info »

Johan Brants is van opleiding Ingenieur voor de Scheikunde en Landbouwindustrieën (Bio-Ingenieur). Johan is een gekwalificeerd Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde. In 2000 was Johan medeoprichter van het kantoor De Clercq Brants & Partners. In 2011 startte hij samen met Christoph Bourgeois het kantoor Brantsandpatents op.


Ellen Crabbe

Ellen Crabbe
Europees en Belgisch Octrooigemachtigde
Meer info »

Ellen behaalde de graad van Doctor in de Wetenschappen, Biotechnologie in 2009 en heeft ervaring in de levenswetenschappen, moleculaire biologie, en planten(bio)technologie aan de Universiteit Gent.


Sebastian Wouters

Sebastian Wouters
Patent Adviser
Meer info »

Sebastian Wouters is burgerlijk ingenieur toegepaste natuurkunde (2010, Universiteit Gent, summa cum laude) en doctor in de wetenschappen: fysica (2014, Universiteit Gent). Hij heeft onderzoek gevoerd aan de Universiteit Gent en Princeton University en ontwikkelde een wetenschappelijk softwarepakket voor supercomputers.


Francis Ryckaert

Francis Ryckaert
Patent Adviser
Meer info »

Francis Ryckaert studeerde af aan de universiteit Gent als burgerlijk ingenieur in de toegepaste natuurkunde (2016, summa cum laude). Hij heeft een erg breed interessegebied, dat zich uitstrekt van de fysica en wiskunde tot eender waar zij hun toepassing vinden, onder andere in mechanisatie, elektrotechniek en bouwkunde.


Anneleen Parmentier

Anneleen Parmentier
Patent adviser
Meer info »

Anneleen Parmentier is Patent Adviser. Ze is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen. Als doctoraatsonderzoek werkte ze met levende organismen in het veld en in het lab. Toepassen van verschillende moleculaire technieken, al dan niet voor DNA sequencing.


Frederik Titeca

Frederik Titeca
Patent Adviser
Meer info »

Frederik Titeca is Patent Adviser. Hij behaalde een Master in de Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent met een specialisatie in de Chemie en Bioprocestechnologie.


Kristof Vande Ginste

Kristof Vande Ginste
Patent Adviser
Meer info »

Kristof Vande Ginste is Patent Adviser. Hij heeft een Master in de Bio-Ingenieurswetenschappen met een specialisatie chemie en bioprocestechnologie.


Ken Houben

Ken Houben
Patent Adviser
Meer info »

Ken Houben studeerde in 2008 af als Bio-ingenieur in de Scheikunde aan de KU Leuven met als specialisatie Levensmiddelentechnologie. In 2014 behaalde hij de graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.


Jenthe Tack

Jenthe Tack
Patent Adviser
Meer info »

Jenthe Tack studeerde in 2010 af aan de Universiteit Gent als Master in de ingenieurswetenschappen met optie toegepaste fysica. In zijn masterthesis bekwaamde hij zich onder dr. ir. Kristof Cools op vlak van preconditioning technieken in elektromagnetische veldproblemen.


Višnja Popović

Višnja Popović
Patent Adviser
Meer info »

Višnja Popović is Patent Adviser. Ze heeft een PhD in de Farmaceutische Wetenschappen behaald aan de universiteit van Belgrado. Višnja werkte als postdoctoraal onderzoeker aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Universiteit van Gent.


Wouter Buysse

Wouter Buysse
is Patent Adviser
Meer info »

Wouter Buysse is Patent Adviser. Hij behaalde een Master Burgerlijk Ingenieur chemische technologie aan de universiteit van Gent. Als thesis modelleerde hij de omzetting van bio ethanol tot ethyleen in zeolieten.