Registratieprocedure octrooien - PCT-procedure

Datum indienen aanvraag:
DatumActieTaksenOpmerking
22.01.2021
Voor het einde van het prioriteitsjaar van de eerste indiening waarvan de prioriteit wordt ingeroepen.
Indiening van de PCT-octrooiaanvrage met inroeping prioriteit en betaling taksen. Deze PCT-aanvrage zal grotendeels de inhoud van de vorige aanvrage overnemen, eventueel wordt de inhoud verder aangevuld en aangepast.Officiële taksen PCT-procedure:

€1219
Indieningstaks
€1875
Onderzoekstaks
€130
Transmissietaks
€14/p
boven pagina 30
Een PCT of wereldwijde octrooiaanvrage wordt meestal ingediend met inroeping van de prioriteit van een eerst ingediende aanvrage (bv. een BE-, EP- of NL- eerste indiening). Door deze PCT-route te kiezen, worden kosten uitgesteld.
De landenkeuze dient niet na de gebruikelijke 12 maand op het einde van het prioriteitsjaar te gebeuren, maar pas na 30 maand vanaf de eerste indiening. Aldus wordt de landenkeuze met de bijbehorende kosten 18 maand extra uitgesteld.
Tussen 22.03.2021 en 22.06.2021
Nieuwheidsrapport en opinie omtrent de octrooieerbaarheid wordt verwacht.Het Europees Octrooibureau (EPO) voert in opdracht van het Internationaal Octrooibureau (WIPO) een nieuwheidsonderzoek uit, op basis van de conclusies in de aanvrage. Er wordt tevens een verslag en een voorlopige beoordeling opgemaakt omtrent de octrooieerbaarheid van de uitvinding.
22.07.2021
Publicatie van de aanvrage.
22.08.2021
Keuze maken tussen Chapter I en II, dit wil zeggen met of zonder preliminaire examinatie. Indien keuze wordt gemaakt om de Chapter I-procedure uit te voeren (nieuwheidsonderzoek met octrooieerbaarheidsopinie), dan vindt geen examinatie plaats.

Wordt er voor de Chapter II-procedure gekozen, dan zal in deze procedure de octrooieerbaarheid door een examiner worden onderzocht. Dit heeft als voordeel dat feedback wordt bekomen over aanpassingen/argumenten voor het binnengaan van de nationale/regionale fase (30 maand na prioriteitsdatum).
22.11.2021
Verdere examinering via Chapter II-procedure.Officiële taksen voor de Chapter II-procedure:

€183
Behandelingstaks
€1930
Preliminaire onderzoekstaks
Het indienen van een antwoord op een verkregen search rapport is aangewezen om de bezwaren te weerleggen. Hoe meer bezwaren kunnen worden weggewerkt, hoe positiever het Internationaal Preliminair Examinatie Rapport (IPER) zal zijn.
Tussen 22.01.2020 en 22.05.2022
IPER of voorlopig beoordelingsrapport wordt na Chapter II verkregen.Het internationaal voorlopig beoordelingsrapport (IPER) is een rapport waarin de octrooieerbaarheid van de uitvinding wordt besproken. De bevoegde examiner zal conclusie per conclusie zijn oordeel geven of zijn inziens deze conclusies nieuw en inventief zijn.

Dit rapport zal dan ook later naar de gekozen landen worden doorgestuurd.
Tussen 22.07.2022 en 22.08.2022
Einde van de PCT-route en van de internationale aanvrage. Aanvang van de nationale en regionale aanvragen op basis van de PCT-aanvrage.Afhankelijk van de gekozen landen.De PCT-aanvrage dient omgezet te worden in een bundel van nationale aanvragen, dewelke verder worden behandeld volgens nationale wetgeving.

De omzetting van de PCT-aanvrage naar een nationale/regionale aanvrage kan voor sommige of voor alle landen van de Internationale Octrooi Conventie worden ingezet.

De kosten voor de nationale/regionale aanvrage na een PCT-procedure zijn ruwweg equivalent aan de kosten voor het rechtstreeks indienen van nationale aanvragen in elk land, maar de examinatie zal sneller en efficiënter gebeuren met een positief IPER.