Registratieprocedure octrooien - Nederlands octrooi

Datum indienen aanvraag:
DatumActieTaksenOpmerking
22.01.2020
Indienen van de octrooiaanvrage, aanvraagformulier en betaling van de vereiste taksen.Officiële taksen
NL-procedure:

€120
Indieningstaks
€100
Nationale onderzoekstaks
€794
Internationale onderzoekstaks
Voorafgaand aan de indiening wordt bij voorkeur een vooronderzoek uitgevoerd naar de gekende Stand van de Techniek.
Brantsandpatents consulteert verscheidene databanken om de meeste nabije publicaties terug te vinden om nog beter uw uitvinding te laten onderscheiden van wat reeds bekend is.
Tussen 22.07.2020 en 22.10.2020
Nieuwheidsonderzoek (NHO) en voorlopige beoordeling omtrent de octrooieerbaarheid worden geformuleerd.Het Europees Octrooibureau (EOB) voert in opdracht van Octrooicentrum Nederland een nieuwheidsonderzoek (NHO) uit op basis van de conclusies in de aanvrage. Er wordt tevens een verslag en een voorlopige beoordeling omtrent de octrooieerbaarheid van de uitvinding opgemaakt.
22.09.2020
2 maand na ontvangst nieuwheidsrapport.
Eventuele aanpassing van de octrooiconclusies (beschermingsomvang), de beschrijving en het uittreksel.Na kennisgeving van het verslag van het nieuwheidsonderzoek en de schriftelijke opinie, heeft de aanvrager de gelegenheid om de aanvrage aan te passen. Een aanpassing is aangewezen indien het onderzoek een nieuwheidsschadelijke Stand van de Techniek heeft opgeleverd.
22.01.2021
Einde prioriteitstermijn. Eventueel indiening van overeenkomstige aanvragen met inroeping van prioriteit van de vorige octrooiaanvrage.Afhankelijk van het overeenkomstige land van indiening.Indien voor het eerst bescherming voor een uitvinding wordt aangevraagd, kan de aanvrager binnen de 12 maanden na indieningsdatum, overeenkomstige aanvragen indienen in andere landen. Mits opeising van het prioriteitsrecht, zal de indieningsdatum van de eerste aanvrage van toepassing zijn op de overeenkomstige buitenlandse aanvragen (recht van voorrang).
22.07.2021
Verlening en publicatie van het octrooi.Vanaf verlening geeft een octrooi u het recht iedere derde te verbieden inbreukmakende handelingen te stellen. Het register vermeldt gegevens in verband met het octrooi, evenals of er ook licenties werden verleend.
Tussen 22.07.2023 en 22.01.2040
Betaling officiële jaartaksen.Nederlandse officiële jaartaks:

4de: € 40
5de: €100
6de: €160
7de: €220
8ste: €280
9de: €340
10de: €400
11de: €500
12de: €600
13de: €700
14de: €800
15de: €900
16de: €1000
17de: €1100
18de: €1200
19de: €1300
20ste: €1400
Het in stand houden van een Nederlands octrooi vereist de betaling van een jaarlijkse taks. Deze jaartaksen worden vooraf betaald voor het volgende jaar. Voor een Nederlands octrooi wordt de eerste jaartaks betaald 3 jaar na de indiening (de jaartaks voor het vierde jaar). Het octrooi vervalt bij de niet betaling van deze jaartaks. Maximaal is een Nederlands octrooi 20 jaar geldig. De in de tabel weergegeven bedragen zijn officieel bepaald.

Brantsandpatents zal deze termijn opvolgen en ten gepaste tijde betalen. Hiervoor zal een additionele administratieve kost worden aangerekend.
22.01.2040
Verval van het octrooi.De maximale beschermingsduur van een Nederlands octrooi bedraagt 20 jaar vanaf indiening.
In bijzondere gevallen kan de beschermingsduur worden verlengd door middel van een aanvullend beschermingscertificaat (Pharma, Agro) en pediatrische extensie (Pharma).