Registratieprocedure octrooien - Europees octrooi

Datum indienen aanvraag:
DatumActieTaksenOpmerking
22.01.2020
Indienen van de octrooiaanvraag, aanvraagformulier en betaling van de vereiste taksen.Officiële taksen
EP-procedure:

€210
Indieningstaks
€1300
Onderzoekstaks
€15/p
boven pagina 35
Voorafgaand aan de indiening wordt bij voorkeur een vooronderzoek uitgevoerd naar de gekende Stand van de Techniek. Brantsandpatents consulteert verscheidene databanken om de meest nabije publicaties terug te vinden om nog beter uw uitvinding te laten onderscheiden van wat reeds bekend is.
Tussen 22.07.2020 en 22.10.2020
Nieuwheidsrapport wordt verwacht samen met opinie omtrent de octrooieerbaarheid.Het Europees Octrooibureau (EPO) voert een nieuwheidsonderzoek (NHO) uit op basis van de conclusies in de aanvrage. Er wordt tevens een verslag en een voorlopige beoordeling omtrent de octrooieerbaarheid van de uitvinding opgemaakt.
22.01.2021
Einde prioriteitstermijn. Eventueel indiening van overeenkomstige aanvragen met inroeping van de prioriteit van de vorige octrooiaanvrage.Afhankelijk van het overeenkomstige land van indiening.Indien voor het eerst bescherming voor een uitvinding wordt aangevraagd, kan de aanvrager binnen de 12 maanden na indieningsdatum, overeenkomstige aanvragen indienen in andere landen. Mits opeising van het prioriteitsrecht, zal de indieningsdatum van de eerste aanvrage van toepassing zijn op de overeenkomstige buitenlandse aanvragen (recht van voorrang).
22.07.2021
Publicatie van de octrooiaanvrage.De octrooiaanvrage wordt gepubliceerd (A-publicatie) en is ook via Espacenet opvraagbaar. Mocht het nieuwheidsrapport nog niet voorradig zijn, dan wordt dit later nagepubliceerd.
22.01.2022
De examinering duurt gemiddeld tussen twee en vijf jaar.
Examinering van de aanvrage wordt opgestart. Voldoet de aanvrage aan de vereisten om tot octrooi te komen?€1635-1825
Examineringstaks
€585
Aanwijzingstaks
€102/land
Extensietaks
€240
Validatietaks Marokko
Wanneer de examinatie wordt gestart, zal de aangestelde examiner de aanvrage onderzoeken. Zijn bevindingen worden in 'office actions' doorgeleid. Hierop zullen antwoorden worden geformuleerd en indien nodig zullen de conclusies aangepast worden om tot een octrooi te leiden. Indien de uitvinding niet nieuw en/of inventief is, zal er geen octrooi worden toegekend.
Tussen 22.03.2024 en 22.11.2025
Variabele periode, die soms nog langer kan duren.
Verlening van het octrooi.€925
Verleningstaks
Na goedkeuring van de tekst van de aanvrage worden de conclusies in de Franse en Duitse taal vertaald en kan een octrooi worden verleend.
22.02.2026
Tot 3 maand na verlening.
Nationale uitsplitsing.Afhankelijk van de Europese lidstaten.Na verlening valt het Europees octrooi uiteen in een bundel van nationale octrooien van de lidstaten. Een vertaling en een daarbij horende taks kan worden geëist. De nationale landen heffen ook een jaarlijkse instandhoudingstaks voor hun land.

Brantsandpatents zal deze termijnen per land opvolgen en ten gepaste tijde de officiële jaartaksen betalen. Hiervoor zal een additionele administratieve kost worden aangerekend.
22.08.2026
Tot 9 maand na verlening.
Mogelijke oppositie tegen het octrooi door derden.Derden (lees concurrenten) kunnen opponeren tegen de octrooiverlening en een separate oppositieprocedure opstarten die verscheidene jaren kan duren.
22.01.2022
Vanaf 24 maanden en elk jaar nadien tot aan verlening
Europese jaartaks tot verlening, daarna dienen er nationale jaartaksen te worden betaald.Europese officiële jaartaks:

3de €470
4de €585
5de €820
6de €1050
7de €1165
8ste €1280
9de: €1395
10 tot 20: €1575
Voor het derde jaar en volgende, te rekenen van de indieningsdatum, is een jaartaks verschuldigd voor de instandhouding van de octrooiaanvraag of het octrooi. Bijgevolg dient na verloop van 24 maanden een eerste jaartaks te worden betaald voor het derde jaar.

Brantsandpatents zal deze termijn opvolgen en ten gepaste tijde betalen. Hiervoor zal een additionele administratieve kost worden aangerekend.
22.01.2040
Verval van het octrooi.De maximale beschermingsduur bedraagt 20 jaar vanaf indiening.
In bijzondere gevallen kan deze verlengd worden met behulp van een aanvullend beschermingscertificaat (Pharma, Agro) en pediatrische extensie (Pharma) in geselecteerde landen.