Registratieprocedure octrooien - Belgisch octrooi

Datum indienen aanvraag:
DatumActieTaksenOpmerking
22.01.2020
Indiening van de octrooiaanvraag, het aanvraagformulier en betaling van de vereiste officiële taksen. Een octrooiaanvraag omvat een beschrijving en één of meerdere conclusies en een uittreksel. De conclusies definiëren de beschermingsomvang van de uitvinding.Officiële taksen
BE-procedure:

€50
Indieningstaks
€300
Onderzoekstaks
Voorafgaand aan de indiening wordt bij voorkeur een vooronderzoek uitgevoerd naar de gekende Stand der Techniek. Brantsandpatents consulteert verscheidene databanken om de meest nabije publicaties na te gaan om zo uw uitvinding nog beter te laten onderscheiden van wat reeds bekend is.
Tussen 22.07.2020 en 22.10.2020
Het nieuwheidsonderzoek (NHO) en een eerste voorlopige opinie omtrent de octrooieerbaarheid worden verwacht. In het NHO zijn de dichtste documenten uit de Stand der Techniek opgelijst met hun waardering. X documenten worden nieuwheidsschadelijk geacht, Y documenten schadelijk voor de inventiviteit.Het Europees Octrooibureau (EOB) voert in opdracht van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom een nieuwheidsonderzoek uit op basis van de conclusies in de aanvrage. Er wordt tevens een verslag en een voorlopige beoordeling omtrent de octrooieerbaarheid van de uitvinding opgemaakt door het EOB.
22.01.2021
Einde prioriteitsjaar. Eventueel overeenkomstige octrooiaanvragen in andere landen met inroeping van de prioriteit kunnen ingediend worden voor het einde van deze termijn.Afhankelijk van het overeenkomstige land van indiening.Voor een eerste uitvinding kan men binnen de 12 maanden na de eerste indiening overeenkomstige aanvragen indienen in andere landen. Mits opeising van het prioriteitsrecht, zal de indieningsdatum van de eerste aanvrage van toepassing zijn op de overeenkomstige buitenlandse aanvragen (recht van voorrang). De tekst van deze aanvragen kan eventueel aangevuld worden.
Tussen 22.10.2020 en 22.01.2021
Tot 4 maand na ontvangst NHO
Eventuele aanpassing van de octrooiconclusies (beschermingsomvang), de beschrijving en het uittreksel.Na kennisgeving van het verslag van nieuwheidsonderzoek en de schriftelijke opinie, heeft de aanvrager de gelegenheid om informele commentaren in te dienen en/of de conclusies aan te passen (kennisgeving NHO + 4 maanden). De beschrijving en het uittreksel worden, indien van toepassing, in overeenstemming gebracht. Een aanpassing is aangewezen indien het NHO nieuwheidsschadelijke Stand van de Techniek heeft aangetoond.
22.07.2021
Verlening, inschrijving en publicatie van het octrooi in het Belgisch Register.Indien gewenst kan een versnelde verlening worden aangevraagd. Vanaf verlening geeft het octrooi de octrooihouder het recht iedere derde, zonder zijn toestemming, te verbieden inbreukmakende handelingen te stellen.
In België wordt de octrooiaanvrage automatisch gepubliceerd na 18 maanden. De verlening volgt zo snel mogelijk na publicatie.
22.01.2022
Vanaf 24 maanden en elk jaar nadien
Betaling officiële jaartaksen.Belgische officiële jaartaksen:

3de: €40
4de: €55
5de: €75
6de: €95
7de: €110
8ste: €135
9de: €165
10de: €185
11de: €215
12de: €240
13de: €275
14de: €320
15de: €360
16de: €400
17de: €450
18de: €500
19de: €555
20ste: €600
Het in stand houden van een Belgisch octrooi vereist de betaling van een jaarlijkse taks. Deze jaartaksen worden vooraf betaald voor het volgende jaar. Voor een Belgisch octrooi wordt de eerste jaartaks betaald 2 jaar na de indiening (de jaartaks voor het derde jaar). Het octrooi vervalt bij de niet betaling van de jaartaks. De in de tabel weergegeven bedragen zijn officieel bepaald.

Brantsandpatents zal deze termijn opvolgen en ten gepaste tijde betalen. Hiervoor zal een additionele administratieve kost worden aangerekend.
22.01.2040
Verval van het octrooi.De maximale beschermingsduur van een Belgisch octrooi bedraagt 20 jaar vanaf indiening.
In bijzondere gevallen kan deze verlengd worden met behulp van een aanvullend beschermingscertificaat of pediatrische extensie (Pharma, Agro).