Registratieprocedure merken - Internationaal (systeem van Madrid)

Datum indienen aanvraag:
DatumActieTaksenOpmerking
22.01.2020
Depot: indienen van de aanvraag tot internationale inschrijving.1/ Basiskost:
653 CHF in 3 klassen +
100 CHF per bijkomende klasse

2/ per geclaimd land:
min. 100 CHF
De aanvraag tot internationale inschrijving moet gebaseerd zijn op een depot van het merk in het land van oorsprong van de eigenaar. De aanvraag moet ingediend worden bij de Administratie van het Land van Oorsprong (ALO). Bij de aanvraag moeten de landen opgesomd worden waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd (à la carte systeem). Per geclaimd land is er een taks verschuldigd
Tussen 22.02.2020 en 22.03.2020
Onderzoek naar vormvereisten door ALO.ALO verricht een eerste onderzoek naar vormvereisten en stuurt de aanvraag vervolgens door naar WIPO te Genève.
Tussen 22.03.2020 en 22.05.2020
Onderzoek naar vormvereisten door WIPO.WIPO onderzoekt of aan alle formele vereisten voldaan zijn (waaronder de classificatie van producten en diensten).
Tussen 22.03.2020 en 22.05.2020
Verzending internationaal inschrijvingsbewijs.Na het formele onderzoek stuurt WIPO een inschrijvingsbewijs naar de deposant of diens gemachtigde. Aangezien de nationale fase van de procedures nog niet aangevat zijn, betekent dit geenszins dat de inschrijving in alle geclaimde landen als verkregen mag beschouwd worden.
Tussen 22.03.2020 en 22.05.2020
Doorsturen van de aanvraag door WIPO naar nationale administraties.Na het formele onderzoek wordt de aanvraag doorgestuurd naar de nationale administraties van de landen die bij de aanvraag betrokken zijn. Vanaf dan wordt in elk geclaimd land uw aanvraag behandeld zoals een nationale aanvraag in het land zelf (conform de nationale procedureregelen). Elk land bepaalt afzonderlijk of de aanvraag aldaar wordt aanvaard. Een weigering in het ene land, heeft geen gevolgen voor de aanvraag met betrekking tot de andere geclaimde landen.
Tussen 22.04.2021 en 22.01.2022
Einde bezwaartermijn.De nationale administraties moeten binnen de 12 of 18 maanden eventuele bezwaren of opposities aanmelden bij WIPO die vervolgens de bezwaren overmaakt aan de deposant of zijn gemachtigde.

Eventuele bezwaren moet volgens de nationale procedureregelen in het land in kwestie behandeld worden via de tussenkomst van lokale gemachtigden/advocaten.

Indien binnen die periode geen bezwaren worden overgemaakt, kan men ervan uitgaan dat het merk aanvaard en ingeschreven is in de geclaimde landen.
22.01.2030
Vernieuwing van de inschrijving.1/ basiskost:
653 CHF in 3 klassen +
100 CHF per bijkomende klasse

2/ per geclaimd land:
min. 100 CHF
Na 10 jaar kan men de internationale inschrijving vernieuwen voor een bijkomende periode van 10 jaar mits het betalen van vernieuwingstaksen (taks per geclaimd land).
Tussen 22.01.2020 en 22.04.2103
te allen tijde!
Uitbreiding van de internationale inschrijving naar andere landen.1/ basiskost:
300 CHF

2/ per geclaimd land:
min. 100 CHF
Op elk moment kan men de internationale inschrijving uitbreiden naar andere landen die tot het internationale systeem behoren. Men betaalt dan een uitbreidingstaks alsook een taks per nieuw geclaimd land.

De verdere nationale fase gebeurt dan, zoals bij een nieuwe internationale inschrijving, zoals hierboven beschreven.