Registratieprocedure merken - EU-merk - Europese Unie

Datum indienen aanvraag:
DatumActieTaksenOpmerking
21.01.2020
Depot: indienen van de aanvraag tot registratie.€ 850 in 1 klasse +
€ 50 voor de 2e klasse +
€ 150 per bijkomende klasse
Bij het depot dient men twee talen op te geven waaronder minstens een van de officiële werktalen (EN, FR, DE, IT, ES); wij adviseren om NL als eerste taal op te geven en vervolgens EN of FR als tweede taal zodat eventuele verzetsprocedures zeker in die tweede taal moeten gevoerd worden.

De depotdatum bepaalt de rangorde ten aanzien van andere aanvragen.
21.02.2020
Onderzoek naar de vormvereisten.Administratie (EUIPO) onderzoekt of bv. de geclaimde producten juist geklasseerd zijn. Indien er bezwaren zijn, kan men binnen de 2 maanden het depot regulariseren.
Tussen 21.03.2020 en 21.04.2020
Onderzoek naar de intrinsieke geldigheid.EUIPO onderzoekt of het merk intrinsiek onderscheidend is, niet louter beschrijvend is en niet misleidend is. Zo ja, wordt het merk voorlopig geweigerd. De deposant kan binnen de 2 maanden argumenten indienen om het bezwaar op te heffen. Tegen een definitieve weigering kan beroep aangetekend worden bij de Kamer van Beroep van het EUIPO.
Tussen 21.03.2020 en 21.04.2020
Publicatie van het depot.Na de publicatiedatum begint de oppositieperiode van 3 maanden te lopen, waarbinnen eerdere merkhouders een verzetsprocedure kunnen instellen.
21.07.2020
Einde prioriteitstermijn.Indien het merk voor het eerst gedeponeerd is, kan de eigenaar binnen de 6 maanden overeenkomstige aanvragen indienen in andere landen. Mits opeising van het prioriteitsrecht, zal de rangorde van de buitenlandse aanvragen bepaald worden door de datum van de eerste aanvraag (in de EU).
Tussen 21.06.2020 en 21.07.2020
Einde oppositieperiode.Wanneer een verzet wordt aangetekend, wordt de eigenlijke procedure voorafgegaan door een verzoeningsfase. Bij gebreke aan een akkoord, kunnen beide partijen om beurt argumenten indienen. Tegen een beslissing kan een beroep aangetekend worden bij de Kamer van Beroep van het EUIPO.
Tussen 21.07.2020 en 21.08.2020
Inschrijving van het merk.Indien er geen verzetsprocedures zijn ingeleid of wanneer een verzet wordt afgewezen/ingetrokken, gaat het EUIPO tot inschrijving over. Vanaf dan kan de merkhouder zijn rechten ten volle uitoefenen.
Tussen 21.08.2020 en 21.09.2020
Verzending van het inschrijvingscertificaat.
21.01.2030
Vernieuwing van de inschrijving.€ 850 in 1 klasse +
€ 50 voor de 2e klasse +
€ 150 per bijkomende klasse
Na 10 jaar kan men de inschrijving vernieuwen voor een bijkomende periode van 10 jaar, mits het betalen van vernieuwingstaksen.