Maakt mijn project inbreuk op andere octrooien?

Het is mogelijk dat uw project eerder door een concurrent geoctrooieerd is. Als deze octrooien nog geldig zijn in de landen waar u uw project wenst te exploiteren, dan hebt u mogelijks een probleem. Men zegt wel eens dat u niet de vrijheid hebt om binnen uw onderneming uw eigen project te exploiteren. Octrooien zijn namelijk verbodsrechten. De concurrent kan aan uw onderneming verbieden wat het octrooi beschermt.

 

Om uw juridische positie te onderzoeken, gaan we eerst uw project bestuderen en vervolgens een onderzoek doen in verschillende databanken en octrooiregisters naar de status van de octrooirechten van uw concurrent. Op basis van de mogelijke verschillen tussen uw project en de geldige octrooien van uw concurrent adviseren wij u dan verder. Mogelijks dient u uw project te wijzigen om de nodige vrijheid terug te krijgen. Een dergelijk vrijheid-advies noemen wij bij Brantsandpatents ook een “freedom to operate opinion” en neemt minstens twee weken in beslag.