Komt mijn project voor octrooi in aanmerking?

 

Uw project kan betrekking hebben op een product en/of een proces. Om tot een succesvol octrooi te komen, zal de belangrijkste factor echter één zijn waar wij weinig invloed op kunnen hebben, namelijk het commerciële succes.

 

Naast deze commerciële factor zijn er een aantal juridische vereisten waaraan uw product of proces moet voldoen. Uw project moet namelijk nieuw zijn en mag bovendien niet vanzelfsprekend zijn. Het moet een zekere mate van technisch vernuft bezitten. We spreken van de juridische term inventiviteit.

 

Om deze juridische vereisten (nieuwheid en inventiviteit) te onderzoeken, gaan we eerst uw project bespreken en vervolgens een onderzoek doen in verschillende databanken naar de bestaande soortgelijke projecten. Op basis van de verschillen tussen uw project en de teruggevonden projecten adviseren wij u dan verder of een octrooi mogelijk is. Een dergelijk advies noemen wij bij Brantsandpatents een octrooieerbaarheidsadvies of “patentability opinion” en neemt ongeveer één tot twee weken in beslag.