Algemeen

IE strategie

 

Brantsandpatents kan u helpen een optimale IE-strategie te ontwikkelen, die afgestemd is op de behoeften van uw bedrijf. Intellectuele eigendomsrechten worden steeds belangrijker in de ontwikkeling van een algemene bedrijfsstrategie en moeten behandeld worden als een cruciaal zakenvoordeel. Hoewel IE rechten eerder immateriële activa zijn, hebben ze niet altijd dezelfde onmiskenbare waarde als de materiële activa. Ze blijken in dit opzicht waardevoller en essentiëler te zijn voor het succes van een onderneming op lange termijn.

 

Brantsandpatens kan u helpen bij het definiëren van de innovatieve ideeën binnen uw bedrijf en bij het samenstellen van een IE portfolio, die de nadruk zal leggen op patenten, modellen en merken.

 

 

Octrooiportfolio analyse

 

Brantsandpatents kan ook de bestaande octrooiportfolio analyseren. Tijdens deze analyse worden de sterke en zwakke punten van het portfolio geëvalueerd en indien nodig worden optimaliserende maatregelen voorgesteld. Daarna worden de waarde en de sterkte van elk octrooi of octrooiaanvraag en de kernoctrooien / aanvragen van het portfolio bepaald. In de laatste fase van de analyse worden toekomstige strategische stappen met betrekking tot het portfolio voorgesteld.

 

 

Due diligence

 

Tijdens een IE due diligence-onderzoek wordt het IE portfolio van een concurrent onderzocht en geanalyseerd met bijvoorbeeld het oog op een mogelijke licentieovereenkomst. Idealiter worden alle belangrijke IE activa (octrooien, merken en auteursrechten) onderzocht en daarna wordt de sterkte, omvang, bewegingsvrijheid en afdwingbaarheid bepaald.

 

 

Licentie- en contractuele overeenkomsten

 

Brantsandpatents kan u eveneens helpen bij het voorbereiden en opstellen van licentieovereenkomsten en bij onderhandelingen.

 

 

Fiscale optimalisatie

 

Verschillende overheden stimuleren innovatie door het aanbieden van fiscale voordelen. Brantsandpatents heeft een grote kennis van de huidige beschikbare maatregelen en werkt samen met fiscale experten.

 

 

Monitoring en periodieke IE literatuuronderzoeken

 

Het volgen van intellectuele eigendommen van de concurrenten kan een inzicht geven in de bedrijfsstrategie van deze concurrenten. Brantsandpatents kan u op periodieke tijdstippen een IE overzicht bezorgen binnen bepaalde technologie velden. 

 

 

Het kwekersrechtcertificaat

 

Het kwekersrechtcertificaat beschermt een bepaald plantenras. Brantsandpatents kan u helpen met het aanvragen van een (gemeenschappelijk) kwekersrecht. Daarnaast kan Brantsandpatents u assisteren in gerechtelijke procedures met betrekking tot het kwekersrechtcertificaat.