Octrooien

Zijn wetenschappelijke theorieën of wiskundige methoden octrooieerbaar?


Dit onderwerp is verwant aan ontdekkingen en dus niet octrooieerbaar. Ook mathematische methoden (bijvoorbeeld een algoritme) zijn in het algemeen niet octrooieerbaar.

 

Een computer die overeenkomstig een inventieve wiskundige methode is geprogrammeerd, kan echter wel octrooieerbaar zijn, met name als daarmee een technisch probleem wordt opgelost.

Terug naar overzicht