Octrooien

Zijn computerprogramma’s octrooieerbaar?


Door een zeer strikte interpretatie van de wetgeving worden softwareoctrooien verleend wanneer die software een verder technisch aspect heeft. Bijvoorbeeld de wijze waarop gegevens worden verwerkt of waarop randapparaten samenwerken, wordt als ‘technisch' beschouwd. Ook het toepassen van het programma kan technisch zijn. Software kan derhalve vaak wel geoctrooieerd worden, uiteraard mits er aan de eisen betreffende nieuwheid, uitvindingshoogte en industriële toepasbaarheid is voldaan.

 

Computerprogramma's als zodanig zijn niet octrooieerbaar en zullen voornamelijk door middel van het auteursrecht worden beschermd.

 

De instrumenten en producten die men gebruikt bij gezegde methodes zijn echter wel perfect octrooieerbaar.

Terug naar overzicht