Algemeen

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?


Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten bedoeld om ‘voortbrengselen van de geest' te beschermen tegen ongewenste nabootsing. Vroeger onderscheidde men binnen de intellectuele eigendomsrechten enerzijds de zogenaamde industriële eigendomsrechten en anderzijds het auteursrecht, dat niet ‘industrieel' was. Tegenwoordig heeft het auteursrecht echter ook ‘industriële' toepassingen, denk bijvoorbeeld aan softwarebescherming of bescherming van database gegevens, zodat met beide begrippen (intellectuele eigendom en industriële eigendom) vrijwel hetzelfde rechtsgebied wordt bedoeld. De beide begrippen worden dan ook vaak door elkaar gebruikt.

 

Intellectuele eigendomsrechten zijn door de overheid verleende, tijdelijke uitsluitingsrechten. Buiten de grenzen van de toekennende staat hebben industriële eigendomsrechten dus, in principe, geen gelding. Dit wordt ook wel eens het territorialiteitsprincipe genoemd.

 

Van de intellectuele eigendomsrechten zijn, naast het auteursrecht, het merk en het octrooi (patent of brevet) het meest bekend. Voorts zijn ook het (sier)model, de handelsnaam, de chipbescherming en het kwekersrecht intellectuele eigendomsrechten.

Terug naar overzicht