Octrooien

Wat zijn de voor- en nadelen van de ‘PCT-route'?


Het financiële voordeel wordt groter als er voor meerdere landen octrooibescherming wordt aangevraagd. Het indienen van een PCT-aanvrage voor Europa, de VS en Japan is ongeveer de helft goedkoper dan het indienen van afzonderlijke octrooiaanvragen in elk land van deze gebieden.

 

Een PCT-octrooiaanvrage kan op zeer korte termijn en ook in het Nederlands worden ingediend, zodat op de laatste dag van het prioriteitsjaar alsnog besloten kan worden om octrooibescherming voor een groter gebied aan te vragen.

 

De financiële voordelen zijn echter kleiner dan uit het bovenstaande zou kunnen worden afgeleid, want het nadeel van de PCT-procedure is:

Het verkrijgen van octrooibescherming via de PCT-route is duurder dan via de directe ‘nationale routes'. De kosten voor het indienen van nationale octrooiaanvragen moet toch betaald worden, echter op een later tijdstip. Het financiële voordeel is er derhalve alleen als in de loop van de procedure bij nader inzien wordt afgezien van octrooibescherming in bepaalde gebieden (of helemaal), zodat de kosten van de nationale indieningen aldaar kunnen worden bespaard.

Terug naar overzicht