Octrooien

Wat is Google® patents?


Google® Patents is een gratis octrooidatabank waarbij er kan gezocht worden in de volledige tekst van de documenten. Via de geavanceerde opzoeking kan je ook hier de geschikte IPC-classificatie gebruiken om het zoekveld te beperken. Er wordt wel opgemerkt dat er enkel Amerikaanse (US) octrooidocumenten op terug zijn te vinden.

Terug naar overzicht