Octrooien

Wat is fabrieksgeheim?


Onder fabrieksgeheim verstaat men technische kennis, ervaring, formules over de samenstelling van een produkt, die door de onderneming geheim worden gehouden. Deze geheimhouding verschaffen de onderneming een bevoorrechte positie t.a.v. eventuele concurrenten.

 

Het fabrieksgeheim gaat om een fabricagemiddel met industrieel en geheim karakter, dat een bepaalde originaliteit bevat en een commercieel en praktisch belang vertoont. Het dient ook een handelswaarde te hebben en is ongekend en verborgen voor concurrenten.

 

Commerciële know how valt niet onder het strikte begrip ‘fabrieksgeheim'.

 

Terug naar overzicht