Octrooien

Wat is een wereldoctrooi? Wat betekent PCT?


Een wereldoctrooi of wereldpatent bestaat niet. Elk land heeft haar eigen octrooiwetgeving die het aanvragen en verlenen van octrooien in dat land regelt.

 

Een wereldoctrooiaanvrage bestaat wel. Dit is een aanvrage volgens het PCT-verdrag (Patent Coöperation Treaty). Dit 'samenwerkingsverdrag' betreft het indienen van zogenaamde internationale octrooiaanvragen. Op grond van dit verdrag kan in één octrooiaanvrage een (groot) aantal landen worden benoemd. Deze ene octrooiaanvrage dient na verloop van tijd (in het algemeen 30 tot 31 maand na de eerste indieningsdatum) opgesplitst te worden in nationale of regionale octrooiaanvragen.

 

Via het PCT worden dus geen octrooien verleend. Een internationaal of wereldwijd octrooi bestaat dus (nog) niet.

Terug naar overzicht