Octrooien

Wat is een registratieoctrooi of stempeloctrooi?


De procedure om tot octrooiverlening te komen verschilt per land (en/of per instantie). Er bestaan verleningsprocedures waarbij het octrooi automatisch wordt verleend nadat aan een aantal formele vereisten is voldaan. Dit is bijvoorbeeld het geval in België en Nederland.

 

Een dergelijk octrooi is dus (nog) niet onderzocht op nieuwheid en uitvindingshoogte. Als men met zo'n stempeloctrooi naar de rechter gaat om iemand anders te verbieden zijn uitvinding toe te passen, zal de rechter eerst dienen te beoordelen of de uitvinding wel aan de materiële vereisten voldoet: Was de uitvinding wel nieuw?, Was ze voldoende inventief?, Is de uitvinding industrieel toepasbaar? De vermeende inbreukmaker zal beweren dat het octrooi niet geldig is omdat de uitvinding niet nieuw is en/of geen uitvindingshoogte heeft.

 

Een dergelijk octrooi wordt wel eens registratieoctrooi of stempeloctrooi genoemd, omdat het verkregen is door de uitvinding slechts te registreren. België en Nederland heeft voor een dergelijk systeem gekozen. Dergelijke niet vooronderzochte octrooien worden kritischer bekeken door eenieder daar een groot aandeel ervan niet geldig is. Deze niet-geldigheid kan dan later in de uitoefening van het recht in een rechtbank een probleem vormen.

Terug naar overzicht