Algemeen

Wat is een octrooigemachtigde?


Uw uitvinding kan u niet aan eenieder toevertrouwen. Wel aan de beëdigde deskundige, de Octrooigemachtigde. In België en Nederland zijn ongeveer 400 octrooigemachtigden werkzaam, waarvan meer dan de helft in dienst zijn van grotere ondernemingen. De anderen zijn werkzaam in het vrije beroep, vergelijkbaar met de wijze waarop advocaten werken; meestal onder de naam van een octrooibureau zoals Brantsandpatents. Vanzelfsprekend zijn de octrooigemachtigden en hun medewerkers aan de geheimplicht onderhevig.

 

Het werk van octrooigemachtigden beperkt zich doorgaans niet tot het opstellen en verdedigen van octrooiaanvragen. Zij houden zich meestal ook bezig met vragen betreffende octrooi-inbreuk, octrooilicenties en alle andere aspecten van het octrooibeleid zoals de O&O en R&D strategie binnen een bedrijf.

 

Het beroep van octrooigemachtigde is vastgelegd in de wet. Een octrooigemachtigde heeft in regel een universitaire opleiding in een technische of exacte wetenschap (ingenieur of doctor). Na een stage- en opleidingsperiode worden er examens afgelegd, voornamelijk gericht op juridische kennis en op het opstellen en verdedigen van octrooiaanvragen. De titel octrooigemachtigde vereist een minimum aantal jaren praktijkervaring en vereist het slagen in deze examens.

 

Johan Brants, hoofd van de octrooiafdeling van Brantsandpatents, is Europees, Belgisch en Nederlands Octrooigemachtigde. Andere octrooigemachtigden zijn: Tim Van Cauteren, Europees en Belgisch Octrooigemachtigde, Ellen Crabbe, Europees Octrooigemachtigde.

Terug naar overzicht