Algemeen

Wat is een octrooibureau in België?


Een octrooibureau verwijst in België en Nederland naar:

 

- de octrooiadministratie die het officieel octrooiregister beheert; de Dienst voor de Intellectuele Eigendom op Belgisch niveau, het Octrooicentrum Nederland of het Europees Octrooibureau.

 

- ondernemingen zoals Brantsandpatents die bedrijven en instituten (universiteiten, hogescholen, etc..) adviseren inzake octrooien en die als tussenpersonen te beschouwen zijn met bovenvermelde octrooiadministraties.

Terug naar overzicht