Octrooien

Wat is een octrooiaanvrage?


Een octrooiaanvrage bevat onder meer een beschrijving van de uitvinding, meestal aan de hand van één of meerdere figuren, en één of meerdere zogenaamde conclusies of claims waarin nauwkeurig is aangegeven waarop het octrooi wordt aangevraagd en waarvoor er bescherming wordt gevraagd.

 

In beginsel bestaat de uitvinding uit de combinatie van een aantal technische maatregelen (ook wel kenmerken genoemd). Doorgaans zijn elk van deze maatregelen op zichzelf bekend, doch niet in de uitgevondencombinatie of niet in het nieuwe gebruik.

 

In het algemeen omvat een octrooiaanvrage achtereenvolgens:

  • Titel (korte aanduiding van het onderwerp);
  • Korte beschrijving van het technische gebied van de uitvinding (samenvatting);
  • Het reeds bekende uit de reeds gepubliceerde achtergrond (de prior art of de Stand van de Techniek);
  • Tekortkomingen of problemen van deze Stand van de Techniek;
  • Het ‘doel' van de uitvinding en de eventuele voordelen;
  • De 'kern' van de vinding;
  • Nadere uitleg van de uitvinding en zijn voordelen;
  • Verdere voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding;
  • Figuurbeschrijving (eventueel)
  • Conclusies of claims: definities van het gevraagde recht (bij octrooiaanvrage of patent application) of verleende recht (bij verleend octrooi of granted patent). De conclusies zijn het belangrijkste onderdeel daar zij de gevraagde bescherming omschrijven.

 

Aan de beschrijving van een octrooi(aanvrage) wordt de eis gesteld dat deze zodanig duidelijk en volledig is, dat een gemiddelde deskundige de uitvinding kan toepassen nadat hij de beschrijving heeft gelezen. De juridische en vooral wetenschappelijk-technische kennis van de octrooigemachtigde  is meestal onontbeerlijk bij het schrijven van een octrooiaanvrage.

Terug naar overzicht