Algemeen

Wat is een merkengemachtigde?


Een merkengemachtigde is de (niet-beschermde) titel van een adviseur inzake merken, als tussenpersoon tussen de officiële merkenadministraties en de ondernemers. Veelal is een merkengemachtigde een jurist die zich bijkomend gespecialiseerd heeft in het intellectuele eigendomsrecht. De titel Europees merkengemachtigde is wel in zekere mate beschermd.

 

Een merkengemachtigde kan ondernemers ook bijstaan in conflicten en hen deskundig vertegenwoordigen in administratieve procedures en arbitrageprocedures. Daarentegen is hij niet bevoegd om een persoon voor de rechtbanken te vertegenwoordigen. Dit kan enkel via een advocaat.

 

De Benelux vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) is de beroepsvereniging van juridische specialisten met betrekking tot intellectuele eigendom. Deze vereniging heeft het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde dat alleen mag gebruikt worden door BMM leden die tenminste 3 jaar relevante werkervaring hebben én die het BMM beroepsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Het keurmerk geeft aan de ondernemers een indicatie dat de merkengemachtigde in kwestie voldoende gekwalificeerd en ervaren is om hem deskundig te kunnen bijstaan en adviseren.

 

Christoph Bourgeois, hoofd van de merkenafdeling bij Brantsandpatents, is BMM Erkend Merkengemachtigde.

 

Terug naar overzicht