Octrooien

Wat is een 'grant' of de octrooiverlening?


Nadat de octrooiverlenende instantie van mening is dat het octrooi kan worden verleend, volgt een 'grant' of de octrooiverlening. De geaccepteerde tekst (claims) van de octrooiaanvrage wordt gepubliceerd.

 

Vervolgens kunnen derden, lees concurrenten,  gedurende een bepaalde tijd (9 maand na verlening voor Europese octrooien) bezwaar intekenen tegen de verlening. Dit wordt oppositie genoemd.

Terug naar overzicht