Octrooien

Wat is een Belgisch octrooi of een Nederlands octrooi?


Een verleend octrooi geldig voor België of voor Nederland is een Belgisch octrooi, respectievelijk een Nederlands octrooi.

 

Een dergelijk octrooi kan verleend zijn via de Europese octrooiprocedure, ofwel rechtstreeks. Door de octrooiprocedure te doorlopen bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom volgens de Belgische Wetgeving worden Belgische octrooien verkregen. Nederlandse octrooien worden verleend door het Octrooicentrum Nederland volgens de Nederlandse Rijksoctrooiwet.  

Terug naar overzicht