Octrooien

Wat is de PCT-procedure?


Het ‘wereldsamenwerkingsverdrag' is bekend onder de naam PCT (Patent Cooperation Treaty) en betreft het indienen van zogenaamde internationale octrooiaanvragen. Op grond van dit verdrag kan in één octrooiaanvrage een (groot) aantal landen (142 landen op dit ogenblik) worden benoemd. Na verloop van tijd wordt die octrooiaanvrage opgesplitst in nationale octrooiaanvragen in elk van die landen. Via de PCT-procedure worden geen octrooien 'verleend', al kan wel om een 'voorlopig oordeel' worden verzocht.

 

Een PCT-aanvrage kan worden ingediend zowel bij de Dienst voor de Industriële Eigendom als bij het Europees Octrooibureau, op basis van de prioriteit van een Belgische of Europese octrooiaanvrage. De voornaamste voordelen van het volgen van de ‘PCT-route' zijn:

 

De beslissingstijd van het prioriteitsjaar (12 maanden) wordt uitgebreid tot 30 maanden. Veelal is deze periode nodig om commerciële beslissingen te nemen.

 

Na het indienen van de PCT-octrooiaanvrage begint een fase die in het PCT-jargon wordt aangeduid met ‘Chapter I'. Deze fase loopt tot 19 maanden na de prioriteitsdatum en in die tijd wordt een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd door een erkende internationale onderzoeksautoriteit (International Searching Authority) zoals het Europees Octrooibureau of haar Amerikaanse tegenhanger, het USPTO.

 

Aan het eind van deze fase kan voortzetting van de PCT-procedure worden gevraagd, welke voortzetting met ‘Chapter II' wordt aangeduid. In deze fase, die tot 30 maanden na de prioriteitsdatum duurt, wordt door een erkende internationale voorlopige beoordelingsautoriteit (International Preliminary Examination Authority) zoals het Europees Octrooibureau of haar Amerikaanse tegenhanger het USPTO, een voorlopig oordeel over de octrooieerbaarheid gegeven via een examiner.

 

De PCT-aanvrage moet in de gewenste nationale (en/of Europese) octrooiaanvrage worden omgezet. Ofwel na afloop van de eerste fase, ofwel na afloop van de tweede fase. Daarna vindt voor elke nationale octrooiaanvrage de normale verleningsprocedure plaats.

 

Indien het Europees Octrooibureau een positief voorlopig oordeel heeft gegeven, dan kan in de ‘nationale fase' een snelle Europese verlening worden verwacht.

 

In de praktijk heeft het PCT-systeem meestal meer voordelen dan nadelen, zodat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

 

Terug naar overzicht