Octrooien

Wat is de geschikte octrooistrategie?


Stap 1: Hou alles strikt geheim!

Wat niet meer nieuw is kan niet meer worden geoctrooieerd, dus is geheimhouding van de vinding tot aan de octrooi-indiening essentieel.

 

Stap 2: Werk uw idee zoveel mogelijk uit, maak tekeningen!

Indien een octrooiaanvrage wordt ingediend dient deze zo volledig mogelijk te zijn. Op voorhand nadenken omtrent de mogelijke varianten en uitvoeringsvormen is dus essentieel.

 

Stap 3: Verricht zelf een eerste onderzoek naar nabije publicaties!

Studie van de octrooiliteratuur leert ons de recentste ontwikkelingen in een bepaald technologisch gebied en wie de spelers zijn terzake, m.a.w. men komt de stand van de competitie te weten. Innovatie veronderstelt het opvolgen van de octrooiliteratuur om te vermijden dat research herhaald wordt en dat zaken opnieuw moeten worden uitgevonden. Tevens kan er inzicht verkregen worden over de richtingen die nog open zijn.

Octrooidatabanken die hiervoor geschikt zijn, zijn de Google patents databank en de Espacenet databank.

 

Stap 4: Stap naar een octrooigemachtigde om u te laten adviseren.

www.brantsandpatents.com

Terug naar overzicht