Octrooien

Wanneer is een uitvinding nieuw?


Voor octrooieerbare uitvindingen wordt er een absolute nieuwheid vereist. Dat wil zeggen dat vóór de dag van indiening van de octrooiaanvrage (of vóór de prioriteitsdatum) de uitvinding niet geopenbaard mag zijn, of zijn geweest, waar ook ter wereld. Ook een bekendmaking door de uitvinder zelf heeft, althans in de meeste landen, tot gevolg dat er geen octrooi meer kan worden verleend. 

Terug naar overzicht